JETI model, s. r. o.

Vysílač Duplex DS-14 EX Multimod

Palcový vysílač DS-14 rozšiřuje řadu modelářských vysílačů se systémem Duplex, přičemž konstrukčně vychází z vyššího modelu DS-16.

Podsvícený LCD displej umístěný na horní straně vysílače nabízí perfektní čitelnost při jakémkoli osvětlení a velký pozorovací úhel. Díky jemnému rozlišení displeje a použitím velkého množství grafiky bylo možné vytvořit jednoduché a intuitivní nastavování a zejména zobrazování telemetrických dat pomocí grafů. U výrobků řady DUPLEX EX jsou rozšířeny možnosti v oblasti přenosu telemetrických dat a jejich následné zpracování jak na LCD vysílače, tak i pomocí analýzy na počítači. Vysílač umožní nastavit zvukové upozornění (i uživatelsky definované zvuky) související jednak s aktuálními telemetrickými hodnotami, tak i přiřazení zvuků ke stavům jednotlivých ovladačů.

Duplex 2,4GHz - vysílač DS-14 využívá pro řízení a příjem telemetrických dat z modelu bezdrátový systém Duplex 2,4GHz.

Vestavěná telemetrie -přehledné zobrazení a využití telemetrie pro řízení modelu.

Kkřížové ovladače - uloženy v kuličkových ložiscích s bezkontaktním snímáním polohy.

LCD Display 3,8“ s rozlišením 320x240 pixelů a podsvětlením.

Li-Ion akumulátor - spolehlivý zdroj energie s velkou kapacitou a dlouhou životností.

Jednoduché nabíjení - na displeji je indikován stav akumulátoru.

Integrovaná anténa - anténa je nedílnou součástí vysílače a je chráněna proti mechanickému poškození.

Parametry
Barva: Černý elox Rozměry: 194x233x40 mm
Hmotnost: 1300 g
Vysílací výkon (2,4GHz): 100 mW
Počet kanálů: 8 až 14
Telemetrie ANO:
Provoz na baterie: 11 h
Kompatibilní protokoly: DUPLEX 2.4GHz EX, EX BusDodatečná softwarová rozšíření
Pro individuální nastavení vysílače vznikl konfigurátor, který naleznete na internetové stránce swshop.jetimodel.com. Po jednoduché registraci svého vysílače je možné vybrat rozšiřující vlastnosti dle Vašich vlastních požadavků. Například v případě, že létáte pouze s modely vrtulníků, vyberete si vlastnosti jako „Omezovač motoru“ či „Funkce nastavení gyra“ a pravděpodobně si nebudete zvyšovat počet letových režimů. Ty jsou ve větší míře užitečné pro řízení modelů větroňů.

Získat softwarová rozšíření

Softwarové moduly Základní Rozšiřující
Počet kanálů
8
14
Akcelerometr
-
+
Sekundární vysílací modul ve funkci bezdrátový učitel/žák ,  "Double Path"
-
+
Počet letových režimů
3
6
Volné mixy
5
12
Analýza telemetrie pomocí grafů
-
+
Audio přehrávač
-
+
Logické přepínače
0
10
Počet řídících příkazů
0
8
Sekvencer
0
3
Časovače
3
6
Počet telemetrických údajů na LCD
10
20
Zvuky na událost
5
10
Alarmy
10
20
Hlasový výstup
-
+
Funkce nastavení gyra
1
3
Servo balancer
-
+
Křivky funkcí
-
+
Telemetrické ovladače
0
5
Omezovač motoru
-
+
Vario
-
+
manuál ke stažení

Balíčky modulů

Basic pro DS 14

Zvýhodněný balíček jako náhrada za zrušené poukazy ve slevě 60%.

Rozšiřující moduly

25,00 EUR
Aktivace akcelerometru integrovaného ve vysílači. Nakláněním vysílače lze pak ovládat doplňkové funkce nebo spouštět hlasové výstupy telemetrických a jiných hodnot. Konfigurace akcelerometru je dostupná v nabídce Pokročilá nastavení›Akcelerometr.
12,00 EUR
Zvyšuje maximální počet uživatelsky nastavených alarmů na 20. Jestliže chcete být vždy průběžně informováni o stavu Vašich pohonných baterií, o překročené výšce a mnohých dalších údajích, zvolte tuto možnost. Např. nastavením několika postupných alarmů na překročení kapacity baterie budete vždy vědět, v jaké fázi letu se nacházíte a zda již budete muset přistát. Jestliže máte aktivován modul „Hlasový výstup“, můžete si také nechat oznámit aktuální hodnotu dané veličiny. Nastavení alarmů je dostupné v menu Časovače/senzory › Alarmy.
12,00 EUR
Aktivuje funkci přehrávače audio souborů. Do vysílače můžete pohodlně nahrát jakýkoliv zvukový soubor typu wav a v této aplikaci jej spustit. Vhodné např. při létání na hudbu nebo jako zvukový doprovod. Funkce je dostupná v nabídce Aplikace › Audio přehrávač.
12,00 EUR
Zvyšuje počet programovatelných zvuků na událost z 5 na 10. Dle stavu přiřazeného ovladače lze spustit přehrávání zvukového souboru. Vhodné pro oznámení při aktivaci doplňkových funkcí modelu jako zatahování podvozku či vysouvání klapek. Konfigurace zvuků na událost je dostupná v nabídce Pokročilá nastavení › zvuky na událost.
Basic pro DS 14
12,00 EUR
Umožňuje pomocí křivky definovat vztah mezi pozicí ovladače a výslednou polohou serva. Po aktivaci tohoto modulu lze použít křivku na jakoukoliv vytvořenou funkci. Nastavení je dostupné v nabídce Jemné ladění › Křivky funkcí.
25,00 EUR
Zvyšuje počet programovatelných letových režimů z 3 na 6. Vhodná volba, pokud létáte s modely vrtulníků či větroňů a základní počet letových režimů Vám nedostačuje. Nastavení letových režimů se provádí v menu Jemné ladění › Letové režimy.
25,00 EUR
Zvyšuje počet volných mixů z 5 na 12. Konfigurace volných mixů se provádí v menu Jemné ladění › Volné mixy.
12,00 EUR
Rozšiřuje počet nastavitelných funkcí gyroskopu, jež je možno použít u jednoho modelu, na hodnotu 3. Můžete tak jednoduše ladit zisk u každé osy bezpádlového stabilizačního systému. Konfigurace funkcí gyra je dostupná v menu Jemné ladění › Nastavení gyra.
Basic pro DS 14
35,00 EUR
Zvyšuje počet vysílaných kanálů z 8 na 14. V případě, že létáte s velkými modely letadel s pokročilou mechanizací křídla a osm kanálů Vám nestačí, aktivujte si tento modul.
Basic pro DS 14
12,00 EUR
Povoluje funkci 10 logických přepínačů, které určují svůj výstup na základě pozice až dvou přiřazených ovladačů. Výstup každého logického přepínače můžete dále přiřadit na vstup jakékoliv funkci. Lze tak snadno vytvořit několik virtuálních ovladačů, jimiž budete např. ovládat zajištění podvozku, spouštění časovačů či aktivaci aerodynamických brzd. Konfigurace je dostupná v nabídce Pokročilá nastavení › Logické spínače.
12,00 EUR
Aktivuje možnost akustického vyjádření výstupu varia pomocí tónů. Modelářské vario velice pomáhá při vyhledávání stoupavých proudů a obecně při létání s větroněm v termice. Po aktivaci modulu můžete zvolit tónový rozsah a další parametry v menu Časovače/senzory › Vario.
12,00 EUR
Aktivace osmi řídicích příkazů pro ovládání připojených zařízení prostřednictvím sběrnice EX Bus. Jednoduchým pohybem přepínače na vysílači tak např. budete moci po každém letu vymazat minima a maxima zaznamenaná Central Boxem. Řídicí příkazy lze chápat ve smyslu dodatečných kanálů pro doplňkové funkce modelu. Přehled aktivních příkazů potom naleznete v nabídce Model › Připojená zařízení.
12,00 EUR
Aktivace až 3 uživatelsky nastavitelných sekvencí. Spuštění se provádí přiřazeným ovladačem. Pomocí sekvenceru lze jednoduše dosáhnout realistického zatahování podvozku u maket, navíc je možné ovládat periodické děje jako např. blikání pozičních světel. Nastavení sekvencí je dostupné v menu Pokročilá nastavení › Sekvencer.
25,00 EUR
Aktivuje funkci balancování výstupu pro každý z až 14 kanálů. Funkce balancování dráhy serv slouží pro velké modely, které mají řídicí plochy ovládané několika spřaženými servy. Tímto lze jemně doladit dráhy serv tak, aby výsledný pohyb ploch byl synchronní a bez vzájemného silového působení. Servo balancer je dostupný v menu Model › Kalibrace serv.
20,00 EUR
Povoluje použití druhého vysílacího modulu v režimu bezdrátového spojení učitel/žák a zároveň umožnuje spárovat pro daný model druhý přijímač v plnohodnotném režimu. Oba přijímače v modelu pak fungují zcela nezávisle, jsou ovládány samostatnými vysílacími moduly a každý přijímač posílá vlastní telemetrické informace. Tato funkce je vhodná pro piloty velkých modelů letadel při použití více než jednoho přijímače. Konfigurace režimu „Double Path“ je dostupná v nabídce Pokročilá nastavení › Bezdrátový modul/Učitel-Žák.
12,00 EUR
Zvyšuje počet časovačů z 3 na 6. Vhodné pro piloty soutěžních kategorií, kde se na čas létá několik úloh. Pilot tak získá dokonalý přehled o době letu, motorovém času či o mezičasech v jednotlivých kolech. Konfigurace časovačů je dostupná v menu Časovače/senzory › Časovače.
25,00 EUR
Aktivuje možnost analýzy telemetrických údajů ze záznamu pomocí grafů. Je tak možné okamžitě po letu vyhodnocovat časový průběh až pro tři telemetrické veličiny. Funkce je dostupná v nabídce Aplikace › Analýza dat.
35,00 EUR
Tato funkce posouvá možnosti telemetrie systému Duplex o třídu výše. Nejenže si můžete telemetrické údaje zobrazit, zaznamenávat na SD kartu či nechat si hlasově oznámit aktuální hodnoty – nyní je možné přímo pomocí senzorů ovládat některé funkce modelu. Lze takto zautomatizovat některé úkony, které bylo dříve provádět manuálně na základě vizuálního odhadu či alarmů.K dispozici je až 5 ovladačů značených MX1 – MX5.
12,00 EUR
Aktivuje funkci nastavitelného omezovače plynu motoru. Vhodné pro modely vrtulníků, kde slouží k plynulému rozjezdu z nulových až do nastavených provozních otáček. Dostupné v nabídce Jemné ladění › Omezovač motoru.
12,00 EUR
Zvyšuje maximální počet zobrazených údajů na hlavní obrazovce z 10 na 20. Jestliže máte mnoho telemetrických údajů, které chcete zobrazit na displeji, aktivujte tuto volbu. Údaje si jednoduše uspořádáte do jednotlivých obrazovek, mezi nimiž budete moci přepínat. Zobrazované údaje nakonfigurujete v menu Časovače/senzory › Údaje na hlavní obrazovce.
Basic pro DS 14
25,00 EUR
Aktivuje funkci hlasové interpretace telemetrických údajů pomocí reproduktoru nebo sluchátek. Číselné výstupy z telemetrických čidel jsou přečteny uživateli. Nastavení jednotlivých oznamovaných veličin je dostupné v menu Časovače/senzory › Hlasový výstup.

Registrace nového zařízení