JETI model, s. r. o.

Vysílač Duplex DS-12 EX Multimod Yellow

DS-12 nabízí jedinečný koncept individuálního nastavení vlastností podle požadavků každého zákazníka. Vysílač je nabízen v základní konfiguraci, jež vyhoví požadavkům většiny uživatelů různých typů
modelů.
Pro individuální nastavení vysílače vznikl konfigurátor, který naleznete na internetové stránce swshop.jetimodel.com. Po jednoduché registraci svého vysílače je možné vybrat rozšiřující vlastnosti dle Vašich vlastních požadavků.

Balíčky modulů

Basic DS12

Zvýhodněný balíček rozšíření funkcí se slevou 10%

Med. DS12

Zvýhodněný balíček rozšíření funkcí se slevou 20%

Full DS 12

Zvýhodněný balíček rozšíření funkcí se slevou 25%

Rozšiřující moduly

Full DS 12
25,00 EUR

Aktivace akcelerometru integrovaného ve vysílači. Nakláněním vysílače lze pak ovládat doplňkové funkce nebo spouštět hlasové výstupy telemetrických a jiných hodnot. Konfigurace akcelerometru je dostupná v nabídce Pokročilá nastavení›Akcelerometr.

Med. DS12 Full DS 12
12,00 EUR

Aktivuje funkci přehrávače audio souborů. Do vysílače můžete pohodlně nahrát jakýkoliv zvukový soubor typu wav a v této aplikaci jej spustit. Vhodné např. při létání na hudbu nebo jako zvukový doprovod. Funkce je dostupná v nabídce Aplikace › Audio přehrávač.

Basic DS12 Med. DS12 Full DS 12
12,00 EUR

Umožňuje pomocí křivky definovat vztah mezi pozicí ovladače a výslednou polohou serva. Po aktivaci tohoto modulu lze použít křivku na jakoukoliv vytvořenou funkci. Nastavení je dostupné v nabídce Jemné ladění › Křivky funkcí.

Full DS 12
25,00 EUR

Zvyšuje počet programovatelných letových režimů z 3 na 6. Vhodná volba, pokud létáte s modely vrtulníků či větroňů a základní počet letových režimů Vám nedostačuje. Nastavení letových režimů se provádí v menu Jemné ladění › Letové režimy.

Full DS 12
12,00 EUR

Rozšiřuje počet nastavitelných funkcí gyroskopu, jež je možno použít u jednoho modelu, na hodnotu 3. Můžete tak jednoduše ladit zisk u každé osy bezpádlového stabilizačního systému. Konfigurace funkcí gyra je dostupná v menu Jemné ladění › Nastavení gyra.

Med. DS12 Full DS 12
25,00 EUR

Aktivuje funkci balancování výstupu pro každý z až 14 kanálů. Funkce balancování dráhy serv slouží pro velké modely, které mají řídicí plochy ovládané několika spřaženými servy. Tímto lze jemně doladit dráhy serv tak, aby výsledný pohyb ploch byl synchronní a bez vzájemného silového působení. Servo balancer je dostupný v menu Model › Kalibrace serv.

Basic DS12 Med. DS12 Full DS 12
25,00 EUR

Aktivuje možnost analýzy telemetrických údajů ze záznamu pomocí grafů. Je tak možné okamžitě po letu vyhodnocovat časový průběh až pro tři telemetrické veličiny. Funkce je dostupná v nabídce Aplikace › Analýza dat.

Basic DS12 Med. DS12 Full DS 12
12,00 EUR

Aktivuje funkci nastavitelného omezovače plynu motoru. Vhodné pro modely vrtulníků, kde slouží k plynulému rozjezdu z nulových až do nastavených provozních otáček. Dostupné v nabídce Jemné ladění › Omezovač motoru.

Basic DS12 Med. DS12 Full DS 12
25,00 EUR

Aktivuje funkci hlasové interpretace telemetrických údajů pomocí reproduktoru nebo sluchátek. Číselné výstupy z telemetrických čidel jsou přečteny uživateli. Nastavení jednotlivých oznamovaných veličin je dostupné v menu Časovače/senzory › Hlasový výstup.

Basic DS12 Med. DS12 Full DS 12
20,00 EUR

Zvyšuje počet vysílaných kanálů z 8 na 12. V případě, že létáte s velkými modely letadel s pokročilou mechanizací křídla a osm kanálů Vám nestačí, aktivujte si tento modul.

Full DS 12
20,00 EUR

Zvyšuje počet vysílaných kanálů z 12 na 16. V případě, že létáte s velmi velkými modely letadel s pokročilou mechanizací křídla a dvanáct kanálů Vám nestačí, aktivujte si tento modul.

Med. DS12 Full DS 12
70,00 EUR

Povoluje využití záložního vysílacího modulu v pásmu 900MHz NG (Next Generation). Vysílače DS-12 obsahují záložní bezdrátový systém pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti přenosu dat.

Med. DS12 Full DS 12
25,00 EUR
Zvyšuje počet volných mixů z 5 na 20. Konfigurace volných mixů se provádí v menu › Jemné ladění › Volné mixy.
Med. DS12 Full DS 12
15,00 EUR

Povoluje funkci 16 logických přepínačů, které určují svůj výstup na základě pozice až dvou přiřazených ovladačů. Výstup každého logického přepínače můžete dále přiřadit na vstup jakékoliv funkci. Lze tak snadno vytvořit několik virtuálních ovladačů, jimiž budete např. ovládat zajištění podvozku, spouštění časovačů či aktivaci aerodynamických brzd. Konfigurace je dostupná v nabídce Pokročilá nastavení › Logické spínače.

Full DS 12
15,00 EUR

Aktivace 16 řídicích příkazů pro ovládání připojených zařízení prostřednictvím sběrnice EX Bus. Jednoduchým pohybem přepínače na vysílači tak např. budete moci po každém letu vymazat minima a maxima zaznamenaná Central Boxem. Řídicí příkazy lze chápat ve smyslu dodatečných kanálů pro doplňkové funkce modelu. Přehled aktivních příkazů potom naleznete v nabídce Model › Připojená zařízení.

Med. DS12 Full DS 12
15,00 EUR

Aktivace až 6 uživatelsky nastavitelných sekvencí. Spuštění se provádí přiřazeným ovladačem. Pomocí sekvenceru lze jednoduše dosáhnout realistického zatahování podvozku u maket, navíc je možné ovládat periodické děje jako např. blikání pozičních světel. Nastavení sekvencí je dostupné v menu Pokročilá nastavení › Sekvencer.

Basic DS12 Med. DS12 Full DS 12
15,00 EUR

Zvyšuje počet časovačů z 3 na 10. Vhodné pro piloty soutěžních kategorií, kde se na čas létá několik úloh. Pilot tak získá dokonalý přehled o době letu, motorovém času či o mezičasech v jednotlivých kolech. Konfigurace časovačů je dostupná v menu Časovače/senzory › Časovače.

Basic DS12 Med. DS12 Full DS 12
15,00 EUR

Zvyšuje maximální počet zobrazených údajů na hlavní obrazovce z 10 na 40. Jestliže máte mnoho telemetrických údajů, které chcete zobrazit na displeji, aktivujte tuto volbu. Údaje si jednoduše uspořádáte do jednotlivých obrazovek, mezi nimiž budete moci přepínat. Zobrazované údaje nakonfigurujete v menu Časovače/senzory › Údaje na hlavní obrazovce.

Basic DS12 Med. DS12 Full DS 12
15,00 EUR

Zvyšuje počet programovatelných zvuků na událost z 5 na 20. Dle stavu přiřazeného ovladače lze spustit přehrávání zvukového souboru. Vhodné pro oznámení při aktivaci doplňkových funkcí modelu jako zatahování podvozku či vysouvání klapek. Konfigurace zvuků na událost je dostupná v nabídce Pokročilá nastavení › zvuky na událost.

Basic DS12 Med. DS12 Full DS 12
15,00 EUR
Med. DS12 Full DS 12
15,00 EUR

Vysílač je vybaven vibračním motorem, který se dá využít pro upozornění uživatele na různé nastavené alarmy. Pro každý alarm můžete nastavit různý typ vibrací (1-3 impulsy, dlouhé nebo krátké) a intenzita může být nastavena ve 3 úrovních (nízká, střední, vysoká).

Med. DS12 Full DS 12
30,00 EUR

Tato funkce posouvá možnosti telemetrie systému Duplex o třídu výše. S touto funkcí je možné přímo pomocí senzorů ovládat některé funkce modelu. Lze takto zautomatizovat některé úkony, které bylo dříve provádět manuálně na základě vizuálního odhadu či alarmů (například při poklesu tlaku na nastavenou úroveň automaticky otevřít podvozky, nutno využít i funkci logické spínače).K dispozici je až 16 ovladačů značených MX1 – MX16.

Full DS 12
15,00 EUR
Med. DS12 Full DS 12
20,00 EUR

Režim „Double Path“ - vysílací modul komunikuje nezávisle na sobě se dvěma různými přijímači. Přijímače mohou být spojené přes inteligentní slučovač, např. JETI Enlink, nebo základní funkce řízení jsou rozděleny mezi oba přijímače. Jedna část modelu je ovládaná přes jeden přijímač a druhá část modelu z druhého přijímače. Zálohován je případný výpadek jednoho z přijímačů. To výrazně zvyšuje bezpečnost a spolehlivost, protože oba přijímače komunikují nezávisle s vysílacím modulem.

Full DS 12
15,00 EUR

Aktivuje možnost akustického vyjádření výstupu varia pomocí tónů. Modelářské vario velice pomáhá při vyhledávání stoupavých proudů a obecně při létání s větroněm v termice. Po aktivaci modulu můžete zvolit tónový rozsah a další parametry v menu Časovače/senzory › Vario.

Registrace nového zařízení